TWDFamily

دانلود سریال مردگان متحرک

واکینگ دد,TWD,The Walking Dead,مردگان متحرک,TheWalkingDead,مردگان_متحرک,واکینگ_دد,The_Walking_Dead,TheWalking Dead,The WalkingDead,

واکینگ دد , TWD , The Walking Dead ,مردگان متحرک , TheWalkingDead , The_WalkingDead

دانلود سریال مردگان متحرک

TWDFamily

The Walking Dead دانلود کاور با اندازه اصلی
کد 1

خلاصه داستان : 

ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در بیمارستان بیهوش بوده است. وقتی که او بیدار می شود، می فهمد که دنیای اطرافش توسط زامبی ها تسخیر شده است، و به نظر میرسد که او تنها شخص زنده است. او برای پیدا کردن خانواده اش به شهر آتلانتا می رود، و در آنجا به گروهی از بازمانده ها بر می خورد که در خارج از شهر ساکن شده اند. همسرش لوری و پسرش کارل و همینطور بهترین دوستش، شین در میان بازمانده ها هستند. اکنون او بهمراه دیگر بازمانده ها باید در دنیایی که پر از مرده های متحرک است، راهی برای زنده ماندن پیدا کنند…
فصل اول
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 200 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 6 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 6 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 6 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 700 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 6 دانلود زیرنویس

فصل دوم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 150 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 13 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 13 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 13 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 700 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 13 دانلود زیرنویس

فصل سوم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 700 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 16 دانلود زیرنویس

فصل چهارم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 150 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 700 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 16 دانلود زیرنویس

فصل پنجم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 200 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 700 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 16 دانلود زیرنویس

فصل ششم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 200 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 700 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 16 دانلود زیرنویس

فصل هفتم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 200 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 170 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 800 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 16 دانلود زیرنویس

فصل هشتم
ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 200 مگ کیفیت : 480p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 300 مگ کیفیت : 720p تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 200 مگ کیفیت : 720p X265 تعداد قسمت : 16 ورود به پوشه دانلود قسمت ها میانگین حجم هر قسمت : 800 مگ کیفیت : 1080p تعداد قسمت : 16 دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 1 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 267 مگ کیفیت : 480p قسمت اول دانلود با لینک مستقیم حجم : 420 مگ کیفیت : 720p قسمت اول دانلود با لینک مستقیم حجم : 356 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت اول دانلود با لینک مستقیم حجم : 720 مگ کیفیت : 1080p قسمت اول دانلود با لینک مستقیم حجم : 3.30 گیگ کیفیت : Full HD قسمت اول

فصل نهم ( قسمت 2 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 202 مگ کیفیت : 480p قسمت دوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 260 مگ کیفیت : 720p قسمت دوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 279 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت دوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 663 مگ کیفیت : 1080p قسمت دوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 4.49 گیگ کیفیت : Full HD قسمت دوم

فصل نهم ( قسمت 3 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 207 مگ کیفیت : 480p قسمت سوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 335 مگ کیفیت : 720p قسمت سوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 270 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت سوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 674 مگ کیفیت : 1080p قسمت سوم دانلود با لینک مستقیم حجم : 4.59 گیگ کیفیت : Full HD قسمت سوم

فصل نهم ( قسمت 4 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 239 مگ کیفیت : 480p قسمت چهارم دانلود با لینک مستقیم حجم : 326 مگ کیفیت : 720p قسمت چهارم دانلود با لینک مستقیم حجم : 295 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت چهارم دانلود با لینک مستقیم حجم : 801 مگ کیفیت : 1080p قسمت چهارم دانلود با لینک مستقیم حجم : 2.53 گیگ کیفیت : Full HD قسمت چهارم

فصل نهم ( قسمت 5 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 279 مگ کیفیت : 480p قسمت پنجم دانلود با لینک مستقیم حجم : 343 مگ کیفیت : 720p قسمت پنجم دانلود با لینک مستقیم حجم : 370 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت پنجم دانلود با لینک مستقیم حجم : 575 مگ کیفیت : 1080p قسمت پنجم دانلود با لینک مستقیم حجم : 2.64 گیگ کیفیت : Full HD قسمت پنجم

فصل نهم ( قسمت 6 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 266 مگ کیفیت : 480p قسمت ششم دانلود با لینک مستقیم حجم : 399 مگ کیفیت : 720p قسمت ششم دانلود با لینک مستقیم حجم : 377 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت ششم دانلود با لینک مستقیم حجم : 841 مگ کیفیت : 1080p قسمت ششم دانلود با لینک مستقیم حجم : 5.42 گیگ کیفیت : Full HD قسمت ششم

فصل نهم ( قسمت 7 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 236 مگ کیفیت : 480p قسمت هفتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 323 مگ کیفیت : 720p قسمت هفتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 326 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت هفتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 831 مگ کیفیت : 1080p قسمت هفتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 2.55 گیگ کیفیت : Full HD قسمت هفتم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 8 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 171 مگ کیفیت : 480p قسمت هشتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 323 مگ کیفیت : 720p قسمت هشتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 291 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت هشتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 800 مگ کیفیت : 1080p قسمت هشتم دانلود با لینک مستقیم حجم : 4.40 گیگ کیفیت : Full HD قسمت هشتم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 9)
دانلود با لینک مستقیم حجم : 247 مگ کیفیت : 480p قسمت نهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 501 مگ کیفیت : 720p قسمت نهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 303 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت نهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 977 مگ کیفیت : 1080p قسمت نهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 10 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 147 مگ کیفیت : 480p قسمت دهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 337 مگ کیفیت : 720p قسمت دهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 189 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت دهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 570 مگ کیفیت : 1080p قسمت دهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 1.66 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت دهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 11 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 187 مگ کیفیت : 480p قسمت یازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 354 مگ کیفیت : 720p قسمت یازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 270 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت یازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 689 مگ کیفیت : 1080p قسمت یازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 1.52 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت یازدهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 12 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 193 مگ کیفیت : 480p قسمت دوازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 324 مگ کیفیت : 720p قسمت دوازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 266 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت دوازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 729 مگ کیفیت : 1080p قسمت دوازدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 1.61 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت دوازدهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 13 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 200 مگ کیفیت : 480p قسمت سیزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 400 مگ کیفیت : 720p قسمت سیزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 300 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت سیزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 800 مگ کیفیت : 1080p قسمت سیزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 1.61 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت سیزدهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 14 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 200 مگ کیفیت : 480p قسمت چهاردهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 400 مگ کیفیت : 720p قسمت چهاردهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 300 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت چهاردهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 800 مگ کیفیت : 1080p قسمت چهاردهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 1.61 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت چهاردهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 15 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 200 مگ کیفیت : 480p قسمت پانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 400 مگ کیفیت : 720p قسمت پانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 300 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت پانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 800 مگ کیفیت : 1080p قسمت پانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 2.09 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت پانزدهم دانلود زیرنویس

فصل نهم ( قسمت 16 )
دانلود با لینک مستقیم حجم : 200 مگ کیفیت : 480p قسمت شانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 400 مگ کیفیت : 720p قسمت شانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 300 مگ کیفیت : 720p X265 قسمت شانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 800 مگ کیفیت : 1080p قسمت شانزدهم دانلود با لینک مستقیم حجم : 1.68 گیگ کیفیت : 1080p Full HD قسمت شانزدهم دانلود زیرنویس
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی